social media: is het tijd voor een cold turkey?

hSommige pubers checken af en toe hun social media. Anderen leven er voor. Letterlijk. Wat ze zoal op een dag doen, hangt nauw samen met hun online imago. Als dat het geval is, kun je je als ouder serieus zorgen maken. De volgende signalen* duiden op een scheve verhouding tussen het werkelijke en het online leven van je kind.

Alles voor de likes Selfies en andere posts zijn mooier, spannender dan het echte leven: een foto met het horloge van pa of de hakken van grote zus. Uiteraard met een filter er over heen. En misschien nog wat ge-photoshop.

Social media als openbaar dagboek Op Snapchat wordt de kledingkeuze van vandaag gedeeld en via Soundcloud is bekend naar welke muziek wordt geluisterd. De app ‘Zoek Mijn Vrienden’ laat de huidige verblijfplaats weten; school, bioscoop, Coffeecompany. Elk klein en groot moment wordt gedeeld.

Obsessie voor het wel & wee van de anderen Het bijhouden van het wel & wee van anderen is een doel op zich. En het daarop reageren natuurlijk ook.

FOMO Fear of Missing Out, een bekend fenomeen onder jongeren. Onder de les, tijdens het fietsen, en ook in de rij van de kassa; altijd even checken of er iets ‘belangrijks’ wordt gedeeld. De angst om iets te missen regeert.

Herken je inderdaad meer dan één van deze aspecten? Maak tijd voor een goed gesprek**. Probeer bewustzijn te creëren van de keuzes die worden gemaakt, en de hoeveelheid tijd die social media kost. Wat gaat er eigenlijk mis als ze niet onmiddellijk reageren op een post? Hoe zou het zijn als ze tijdens het huiswerk en het slapen de vliegtuigmodus inschakelen? Of zich afmelden voor app-groepjes, de berichtenweergave op het toegangsscherm uitzetten etc.

Als je als opvoeder sterk in je schoenen staat, kun je ze uitdagen een paar dagen helemaal niet op social media te gaan. Een flinke cold turkey is het gevolg. Maar ook de ervaring dat het eigenlijk best rustig is als je niet continue het perfecte plaatje van je zelf hoeft te onderhouden.

Het is lastig om hun favoriete bezigheid te bevragen. En deze om te buigen naar normaal gedrag. Maar nuttig is het zeker. En ik denk dat zelfs je puber je dankbaar is…

* met dank aan Alex Soojung Kim Pang
** in mijn blog “Doe dat ding nou eens weg” (dd. 9 december) geef ik concrete tips voor een goed gesprek

Crafted with by Carlos & Brad