week van de mediawijsheid 2015

Tv, internet, sociale media, apps, games en smartphones: de mogelijkheden die media bieden zijn grenzeloos en super leuk. Maar zeker niet ongevaarlijk. Altijd goed om kinderen “mediawijs” te maken. Thuis door er met hen over media te praten en grenzen aan te geven. En op school kan veel gedaan worden op kennisniveau. Sinds september is in Nederland het lesprogramma Nationaal Media Paspoort beschikbaar. En al langer bestaat de Week van de Mediawijsheid. Ter gelegenheid hiervan wordt jaarlijks een spel ontwikkeld: Mediamasters. Zo kunnen leerlingen van groep 7 en 8 op een uitdagende en interactieve manier met media aan de slag.

Vanaf 20 november is het weer zo ver. Dan wordt op ruim 4000 lagere scholen Mediamasters gespeeld. Er zijn in totaal 5 speldagen die starten met een kort filmpje op het digibord. Daarna gaan de kinderen aan de slag met mediamissies; opdrachten over privacy, cyberpesten, programmeren, betrouwbaarheid van bronnen en het zelf creëren van filmpjes of berichten. Doel is uiteraard om de kinderen te informeren en te laten nadenken over wat media eigenlijk zijn en hoe je er mee omgaat; wat zijn de mogelijkheden, wat zijn de gevaren? Aan het eind van de week wordt het MediaMasters diploma uitgereikt.

Hoe kun je thuis het onderwerp media aansnijden? Allereerst een belangrijke tip: laat irritatie achterwege, want uitlatingen als “jij bent echt gameverslaafd” en “doe dat ding nou eens weg” zijn bepaald geen openingen voor een goed gesprek. Maar vraag eens, op dezelfde toon als hoe je vraagt hoe het op school was, naar de ‘online’ belevenissen van je zoon of dochter. Misschien laten ze de grappen en grollen zien die vandaag via apps (‘Snapchat’ of ‘Agingbooth’?) zijn verstuurd. Of mag je meekijken in de wondere wereld van Minecraft? Je zal merken dat kinderen het fijn vinden als je oprechte interesse toont in de voor hen zo belangrijke virtuele belevingswereld en bovendien dat ze verrassende dingen vertellen.
Daarnaast is het zeer nuttig om een open houding over dit onderwerp te hebben. Want als er problemen zijn, digitale pesterijen of ongewenste ontmoetingen, weten ze dat ze bij jou terecht kunnen voor hulp. Als kinderen bij voorbaat denken dat je alleen maar boos reageert als het over media gaat, kroppen ze hun gevoelens op tot de boel echt uit de hand loopt. En dan kan het wel eens te laat zijn. Online escaleren dingen immers sneller dan in de echte wereld.

Gelukkig hoef je geen media-expert te zijn om leuke vragen te stellen. “Hoe was Mediamasters vandaag?” en “Welke mediamissies heb je uitgevoerd? zijn tijdens de Week van de Mediawijsheid een mooi begin van een goed gesprek.

De inhoud van dit artikel is in aangepaste vorm opgenomen in de Vreelandbode. Check hier voor meer info, bladzijde 4 van de PDF.

Crafted with by Carlos & Brad