bijfrederique.2013-106-7
Vaktherapie: creatieve opdrachten, spel of verhalen maken
Het gaat niet zo lekker met jouw zoon of dochter, maar waarom is niet duidelijk. Als ouder weet je eigenlijk niet zo goed hoe je kan helpen.

Is er een gebeurtenis, klein of groot, die negatief van invloed is op het kind?
Zie je storend gedrag, zonder een aanwijsbare reden?
Is er sprake van pesten? Of gepest worden?
Komt je dochter niet goed mee met leeftijdsgenoten?
Kan je zoon zich alleen nog maar vermaken met digitale games?

Als je er niet makkelijk achter kan komen wat er precies aan de hand is, kan Bij Frederique helpen met een zorgvuldige diagnose. Op basis daarvan wordt aangegeven wat de beste vervolgstap is. Kan worden volstaan met een andere manier van aandacht? Of met meer structuur binnen het gezin? En/of is het zinvol om via therapie een verwerkingsproces bij het kind op gang te brengen?

Mijn aanpak sluit aan bij de uniciteit van het kind, met diep respect voor wie het werkelijk is. Wanneer je het kind als geheel blijft zien, en niet als een ‘type’ op basis van een vragenlijst, kun je het echt leren kennen. En via maatwerk daadwerkelijk helpen. Het doel is om het weer ‘gewoon kind’ te laten zijn; onbezorgd en optimistisch.

Via beelden in de vorm van spel, tekeningen en andere uitingsvormen ‘vertelt’ het kind wat hem of haar dwars zit. De beelden zijn de taal van het kind en worden daarom gebruikt om de werkelijke problemen te leren kennen en vervolgens te aan te pakken tijdens de behandelfase. In het spel, of bijvoorbeeld tijdens het maken van een tekening, worden specifieke situaties aangereikt die verwerking van de problematiek op gang brengen. Al spelend, tekenend of knutselend verwerkt het kind vervelende ervaringen, of bepaalde angsten.

Werkwijze

BIJ FREDERIQUE worden de kinderen ontvangen in een huiselijke omgeving. Dit heeft meteen een ontspannend effect.
Deze vorm van therapie is geschikt voor kinderen vanaf 6 jaar. De werkwijze bestaat uit de volgende fases:

De diagnose
Via een oudergesprek (anamnese) en observatie van het spel en het werk van het kind (in 4-6 sessies) wordt de specifieke problematiek vastgesteld.
Soms blijkt dan dat een andere manier van aandacht of andere accenten in de opvoeding voldoende is om jouw kind te helpen. In dat geval is behandeling niet nodig en sluiten we af met een oudergesprek.

De therapie
De vorm en inhoud van de opdrachten in de speltherapie zijn maatwerk. Deze zijn passend bij de specifieke problematiek van het kind. De duur van de therapie wordt bepaald door de aard van het probleem. Soms zijn 4 wekelijkse afspraken voldoende. In andere gevallen duurt deze fase langer. In tussentijdse oudergesprekken zullen de vorderingen worden besproken.

De Afsluiting
Het therapietraject wordt afgesloten met een oudergesprek met concrete aandachtspunten voor de toekomst.

Crafted with by Carlos & Brad