bijfrederique.2013-106-7

Vaktherapie voor kinderen en jongeren

Is je zoon of dochter boos, bij vlagen misschien zelfs woedend? Of juist veel stiller dan anders, en teruggetrokken? Wordt er geklaagd over buikpijn terwijl er geen sprake is van een medische oorzaak? Misschien geeft je kind nog andere signalen waaraan je merkt dat hij of zij niet goed in z’n vel zit.
Bij Frederique geeft kinderen, jongeren en hun ouders steun wanneer het opgroeien en opvoeden even niet vanzelf gaat.

Een evenwichtige volwassene word je immers niet zo maar. De huidige tijd maakt het kinderen en jongeren niet makkelijk om in hun eigen tempo op te groeien. Er is veel afleiding, verleiding en druk tot presteren. Niet iedereen kan hier gemakkelijk mee omgaan. Als ouder zie je dan dat je zoon of dochter niet lekker in zijn vel zit. Maar wat er precies is aan de hand is, is niet altijd duidelijk…

Als je er niet makkelijk achter kan komen wat er precies aan de hand is, kan Bij Frederique helpen met een zorgvuldige diagnose. Op basis daarvan wordt aangegeven wat de beste vervolgstap is. Kan worden volstaan met een andere manier van aandacht? Of met meer structuur binnen het gezin? En/of is het zinvol om via therapie een verwerkingsproces bij het kind op gang te brengen?

Mijn aanpak sluit aan op de uniciteit van het kind, met diep respect voor wie het werkelijk is. Wanneer je het kind als geheel blijft zien, en niet als een ‘type’ op basis van een vragenlijst, kun je het echt leren kennen. En via maatwerk daadwerkelijk helpen. Het doel is om het weer ‘gewoon kind’ te laten zijn; onbezorgd en optimistisch.

 

Crafted with by Carlos & Brad